Dobrodošli u Sokobanju!

Soko Banja

Sokobanja se nalazi se u centralnom delu jugoistočne Srbije, u istoimenoj kotlini, na nadmorskoj visini od 400 m i sa svih strana je jasno ograničena planinama - Rtnjem na severu, Ozrenom na jugu, Devicom na jugoistoku, Slemenom na istoku i Bukovikom na zapadu.

Od autoputa E -75 udaljena je 30 km, od Niša i niškog aerodroma 60 km, od Beograda 230 km, a od Novog Sada 320 km.

Kroz Sokobanju protiče reka Moravica koja na zapadu kotline gradi Bovansku klisuru.

Najniže delove Sokobanje odlikuju umerene klimatske karakteristike, koje odgovaraju obeležjima srednje visinske klime, a u obodnim planinskim delovima teritorije zastupljen je planinski klimatski tip.

Glavne karakteristike ovog područja su topla leta i hladne, oštre zime. Prostor Sokobanje karakterišu klimatske karakteristike koje joj daju obeležja klimatskog lečilišta, odnosno vazdušne banje jer u okolini Sokobanje nema nijednog zagadjivača vazduha.

Osim ovoga, za Sokobanju je karakteristična ruža vetrova koja se formira iznad kotline, kao i bogatstvo vazduha negativnim jonima.

Sokobanja poseduje šest termomineralnih izvora koji se koriste u lečenju različitih oboljenja.

Osim toga ovi izvori pogoduju prevenciji, pa se poslednjih godina sve više koriste i za odmor i rekreaciju turista.

Prvu analizu mineralne vode u Sokobanji izvršio je prof. dr Marko Leko. Pri hemijskoj analizi utvrdjena je i radioaktivnost ovih izvora koja se kreće od 5,7 do 13,5 MJ.

Sokobanja obiluje izvanrednim prirodnim motivima, mnogobrojnim izletištima kao što su Lepterija, Izvor reke Moravice, Seselačka pećina, Bovansko jezero, Vrmdžansko jezero, Borići, Izletišta Grudno i Očno, Kalinovica, planina Rtanj.

Od antropogenih motiva najveću pažnju posetilaca privlače tursko kupatilo Amam u centru Sokobanje, srednjovekovni grad Sokograd, Etno kutak Grudonjske vodenice, Zavičajni muzej, Milošev konak.

Pogodna klima, bogatstvo termomineralnih izvora i bogata kulturno istorijska tradicija ovog mesta su glavni motivi koji iz godine u godinu privlače sve veći broj turista i zahvaljujući kojima je Sokobanja danas jedno od najposećenijh turističkih mesta u Srbiji.