Porodica Živković takoÄ‘e raspolaže i sa tri sobe druge kategorije koje se nalaze u prizemlju.